Grado

Grado By: Xandriane Loriega


Ang mga numerong iginuhit ng aking mga guro
sa kapirasong papel ay patunay sa aking mga abilidad –
magsaulo ng mga parirala at kumabisado ng libro;
magbasa mula sa unang pangungusap
hanggang sa huling salita – subalit ito lamang
ang aking natatanging kakayahang nakuha;
ang buong buhay na ginugol sa pag-aaral
ay walang malinaw na punlang naitanim
at walang matinong aanihing bunga

Ang mga numerong ito ay isang katibayan
na ako’y naging hangal at nabulag
sa mga prestihiyosong karangalang
kaakibat ng matataas na grado –
panandaliang kasiyahan, pang glamor Kodak lamang;
isang instrumentong panglikom ng dekorasyong
ipangsasabit sa harap ng salas –
mayroon lang maipagyayabang sa bisitang walang muwang
at sa kapitbahay na walang nais kundi ay makalamang

Anong saysay nang mga sanaysay
kung ang diwa ng pag-aaral ko’y naglaho;
ako’y nawala sa kawalan ng mga mangmang
na walang alam kung hindi ang magbilang
ng mga numerong walang kahulugan –
sa pag-iisip na to’y magdidikta ng mabuting kinabukasan,
at kaligayahang matatamasang pang-wakasan;
naglahong pagkakakilanlan
at pagkaalila sa sakim na kaisipan
ang tanging naiambag sa aking kasarinlan.

Advertisements